Linköpings Suzukiförening

Hej Suzukiförälder!

Inbjudan till medlemskap i Linköping Suzukiförening.

Föreningens syfte är att främja Suzukiverksamheten på Linköpings Kulturskola, samt att öka barnens intresse för att spela genom att bland annat ordna speldagar, läger, konserter och sociala aktiviteter. 

Som medlem i Linköping Suzukiförening blir barnet även automatiskt medlem i Svenska Suzukiförbundet och kan då delta i läger, speldagar eller kurser anordnade av förbundet eller andra föreningar.

Medlemsavgiften fastställs på föreningens årsmöte och är för närvarande 450 kr per familj och år. 

Av det går 350 kr till Svenska Suzukiförbundet, vilket gör att resterande 100 kr går till Linköping Suzukis verksamhet.

Kontakta gärna oss om du vill bli medlem/förnya ditt medlemskap (kassoren snabel-a linkopingsuzuki.se)

För frågor kring föreningen och vår verksamhet - hör av er till info snabel-a linkopingsuzuki.se !