Linköpings Suzukiförening

RUM: bidrag till enskild medlem

RUM delar ut bidrag. Till exempel bidrag på 40% av aktivitetskostnaden med maximalt 1 000:-. I samband med individuellt aktivitetsbidrag ges även resebidrag för 40% av resekostnaden med maximalt 800:-.  Bidraget styrks med faktura, kvitto eller liknande kopplat till aktiviteten. Anmälan görs här. Alla som är medlemmar i Linköpings Suzukiförening är automatiskt medlemmar även i RUM och kan därmed söka bidraget!