Linköpings Suzukiförening

Folkmusikdag

Det blir en folkmusikdag för östergötalands musik- och kulturskolor den 23 November 2019.

Samling kl 10:00 i Norrköpings kulturskola. Dagen avslutas med stråk konsert kl 16:00.

Anmälan senast den 1 november. Kontakta ansvarig riksspelmannen och musik lärare Christer Samuelsson