Linköpings Suzukiförening

Inställt årsmöte

Årsmötet nu på måndag 16/3 är inställt. Styrelsen återkommer med nytt datum. Ny kallelse kommer att skickas ut minst 3 v före kommande möte.