Linköpings Suzukiförening

Folkmusikdag i Norrköping

Datum: 2019-11-23

Folkmusikdag för östergötalands musik- och kulturskolor. Samling kl 10:00 i Norrköpings kulturskola. Dagen avslutas med stråk konsert kl 16:00.

Anmälan senast den 1 november. Kontakta ansvarig riksspelmannen och musik lärare Christer Samuelsson