Svenska Suzukilänkar

Utländska länkar - Suzukiförbund, Suzukiorganisationer

  • Europa:ESA- European Suzuki Association(ESA) en paraplyorganisation för nationella Suzukiförbund i Europa och för närvarande även Afrika och Mellanöstern.
  • International Suzuki Association (ISA) - ISA grundades 1983 och strävar efter att uppmuntra, marknadsföra samt koordinera Suzukimetoden(theSuzuki Method™) och få den att växa över hela världen.

Övriga webbsidor

Har du någon intressant websida som passar in här så kontakta oss ...

 Linköpings Suzukiförening  info snabela linkopingsuzuki.se