Linköpings Suzukiförening vill här berätta om andra evenemang.

2016-01-30. Suzukidag i Norrköping anmälningstiden har gått ut men det går sannolikt att komma med. Gästlärare en fantastisk violinist samt pedagog Torbjörn Westman.

2016-06-04 - 06. Nordiska Suzukiträffen i Norrköping. Inforamtion om repertoar mm kommer inom kort. Lärare, elever och föräldrar från Linköping är välkomna.

2015

2015-10-11 kl 15:00-15:30. Sagateatern. Martinkvartetten. Anordnas av Linköpings Kammarmusikförening. Anälan till Anna Vårdstedt, anna.vardstedt snabela linkoping.se.

Inbjudan
Baksidan på inbjudan
Martinkvartetten


2015-12-07, måndag, kl 18:30-. Ansgarskyrkan. Suzukikonsert med Kulturskolans suzukielever. Grupper tillhörande Anna och Christer.

2015-12-08, tisdag, kl 17:30-. Katedralskolans Aula. Suzukikonsert med Kulturskolans suzukielever. Grupper tillhörande Therese, Lisa och Stina.


2016-01-24. Ragnar