Suzukiverkstad

Under 2015 började något vi valt att kalla (Suzuki) Workshop eller (Suzuki)verkstad. Vi har bland annat lärt oss dansa menuet och spela folkmusik och jazz. Vi brukar hålla till i VIPen under två timmar på en söndag. Efter halva tiden blir det fika som man haft med sig.


2016
2016-01-24. Dagens tema var Parent's Corner. Mycket intressant och givande, speciellt för nya föräldrar. Vi pratade om Suzukimetoden, orsaken till att man håller händer som man gör, ringtoner, mm. Flera bra litteraturtips (kommer på hemsidan när vi fått ihop sammanställning). Avslutades med spelning.


2015
Höstens första Workshop sker söndag 2015-09-20 kl 15-17 i VIPen. Ingen anmälan. Temat blir Origami men många kommer nog vilja spela en trudelutt så ta med ditt instrument och lite knytisfika. Välkommen!


Höstens andra Workshop sker söndag 2015-11-15 kl 15-17 i VIPen. Ingen anmälan. Temat blir Folkmusik. Ta med ditt instrument och lite knytisfika. Välkommen!


2015-11-11. Ragnar