Linköpings Suzukiförening

Linköpings Suzuki upptaktsläger i Rimforsa!

Välkommen till vårt upptaktsläger för alla Linköpings Suzukielever med familjer på Östgötagården i vackra Rimforsa med övernattning för elever och familjer!

Boka redan nu lägret i kalendern: lördag 23 september till söndag 24 september (obs. lördag/söndag).

Lägret är ett samarbete mellan Linköpings Suzukiföreningen och Linköpings Kulturskola och våra lärare där. Vi brukar också ha en gästlärare på lägret.

Lägret riktar sig, i mån av plats, till alla Suzukielever på Linköpings Kulturskola och som har börjat med Suzuki för fiol, altfiol, cello eller piano för minst ett år.

Mer information om exakta tider på lördag/söndag, anmälan och lägersavgifter tillkommer här på vår webbplats.

Antalet platser är begränsat och det kommer att finnas en deadline för anmälan.

Höstupptakten brukar uppskattas mycket av Suzuki elever och familjer ... missa inte den!

Norrköpings Suzuki läger på Stegeborgsgården

Norrköpings Suzukiförening bjuder in Suzukielever på stråk samt piano till läger på Stegeborg.

Instrument: Fiol, altfiol och piano

När: 19 – 20 augusti 2023.

Obligatoriskt: Medlemskap i en lokal Suzukiförening (e.g., i Linöpings eller Norrköpings Suzukiförening).

Anmälningsavgiften är 500:-/elev. Senast 7 juni 2023.

Mer information kan hittas här.  

Suzukikonsert 25/04/2023

Suzukikonsert med ALLA Suzukigrupper!

Tisdag 25/4, Equmeniakyrkan

Kl 17.00-17.45 del 1.

kl 17:45-18:15 Fika. Varje familj tar med sitt eget fika. Föreningen bjuder på kaffe/te/saft. Hjälp på plats önskas.

kl 18:15-19:00 del 2.

 

Info om läger 2023

Suzukihelg för fiol, 15-16 april i Trollhättan

Kurser i fiol på alla nivåer. Mer info och anmälan via länk. 

 

Sommarkurs 2023, Nordiska musikgymnasiet i Stockholm, 8-12 augusti

Violin, cello, rytmik, körsång. Man kan delta både som forsättningselev och prova-på elev (5-7 år). 

Se länk för mer information och anmälan. 

 

Riksläger 2023 för stråkinstrument

Anmälan till rikslägret för Violin, Viola och Cello i Jönköping är nu öppen för alla medlemmar fram till 28 februari. Observera att lägret är mycket populärt och antalet platser är begränsat. Se länk för mer information. 

 

Riksläger för Piano

Anmälan till pianoläger 2023 öppnas för alla medlemmar den 1 februari och stängs den 31 mars. Se länk för mer information.

 

Bidrag från RUM

Observera att RUM delar ut bidrag (bidragsregler). Till exempel bidrag på 40% av aktivitetskostnader med maximalt 1 000:-. I samband med individuellt aktivitetsbidrag ges även resebidrag för 40% av resekostnaden med maximalt 800:-.  Bidraget styrks med faktura, kvitto eller liknande kopplat till aktiviteten. Anmälan görs via denna länk. Alla som är medlemmar i Linköpings Suzukiförening är automatiskt medlemmar även i RUM och kan därmed söka bidraget!

Fiolspel för vuxna

Det börjas en ny kurs i fiolspel för vuxna under hösten 2022!

Mer information hittar du här.

 

Bokuppspel cello 22/02/15

  Grattis till alla 6 cello elever som klarade bokuppspelning den 15 februari!!

 

Bokuppspel fiol och altfiol 22/01/19

  Grattis till alla bok 4-5 fiol och altfiol elever som klarade bokuppspelning den 19 januari!

Hej Suzukiförälder!

Inbjudan till medlemskap i Linköping Suzukiförening.

Föreningens syfte är att främja Suzukiverksamheten på Linköpings Kulturskola, samt att öka barnens intresse för att spela genom att bland annat ordna speldagar, läger, konserter och sociala aktiviteter. 

Som medlem i Linköping Suzukiförening blir barnet även automatiskt medlem i Svenska Suzukiförbundet och kan då delta i läger, speldagar eller kurser anordnade av förbundet eller andra föreningar.

Medlemsavgiften fastställs på föreningens årsmöte och är för närvarande 450 kr per familj och år. 

Av det går 350 kr till Svenska Suzukiförbundet, vilket gör att resterande 100 kr går till Linköping Suzukis verksamhet.

Kontakta gärna oss om du vill bli medlem/förnya ditt medlemskap (kassoren snabel-a linkopingsuzuki.se)

För frågor kring föreningen och vår verksamhet - hör av er till info snabel-a linkopingsuzuki.se !