Höstupptakt 2024


Inbjudan till Höstupptakt på Västerängs lägergård utanför Motala, 14-15 september!

Välkomna till upptaktsläger med övernattning för alla Linköpings
Suzukielever med familjer på Västerängs lägergård utanför Motala! Tidpunkt och innehåll

Som föregående år är lägret helt förlagt på helgen, lördag till söndag, med följande hålltider och ungefärligt innehåll:


Lördag 14/9

kl. 10:00: Samling för information, följt av incheckning
Dagen fortsätter med olika spelpass, lunch och aktiviteter, och avslutas med gemensam middag och lägerbål.


Söndag 15/9
Gemensam frukost, därefter fortsätter dagen med olika spelpass, gemensam lunch och aktiviteter, 

tills det är dags att packa ihop på rummen och börja förbereda för konserten

14:00: Avslutningskonsert (sluttid ca. 15)


Mer detaljerat schema och information skickas ut närmare eventet.


Undervisning och deltagande

Lägret är ett samarbete mellan Linköpings Suzukiförening och Linköpings

Kulturskola. Det är våra lärare på kulturskolan som ansvarar för undervisningen,
och vi brukar också bjuda med en gästlärare på lägret. 


Lägret riktar sig, i mån av plats, till alla Suzukielever på Linköpings Kulturskola.

Kravet för deltagande är att spelande elev som minst klarar att spela Blinka (melodin). 


Kostnad och anmälan

Styrelsen arbetar hårt med att söka bidrag för lägret, vilket kan komma att sänka priset för att delta. 

Nedanstående priser är maxpris givet att inget stöd erhålls.


  • Medlem i Linköping suzukiförening: barn 550 kr, vuxna: 650 kr
  • Ej medlem i Linköping suzukiförening: barn 850 kr, vuxna: 950 kr


Sista anmälningsdag är 22 augusti, efter detta datum är anmälan bindande för att möjliggöra 

pedagogisk och praktisk planering.  


Du skickar in en anmälan per person, och anmälan sker via denna länk.


Motivation!

Höstupptakten brukar uppskattas mycket av Suzukielever och familjer. 

Eleverna får ny inspiration, lär känna andra spelande elever i alla åldrar och 

har väldigt roligt under lekar, fritid och inte minst lägerbålet :)


Tips

Alla familjemedlemmar i Linköpings Suzukiförening är också medlemmar i 

Riksförbundet för Unga Musikanter (RUM). RUM delar ut bidrag till medlemmar. 

Till exempel: Bidrag på 40% av aktivitetskostnaden med maximalt 1200:-. 

I samband med individuellt aktivitetsbidrag ges även resebidrag för 40% av 

resekostnaden med maximalt 1000:-.

För mer info, se RUM:s hemsida


Bli medlem

För att bli medlem i Linköpings Suzukiförening samt Svenska Suzukiförbundet,

följ nedan instruktioner. Notera att man gör en ansökan per barn:


  1. Fyll i en anmälan per barn, enligt denna länk ( https://ebas.rum.se/blimedlem/linkopingsuzuki ).
  2. Betala 450 kr till föreningens plusgiro: 46 95 946-6. Ange ”Medlemsavgift” samt namn på barnet som referens.
  3. Maila till Linköping Suzuki <info@linkopingsuzuki.se> om att man har ansökt om medlemskap.


Vi i styrelsen ser mycket fram emot att dela denna dag med er, hoppas vi ses!


Soliga hälsningar, 

Styrelsen för Linköpings Suzukiförening