Aktuellt

Inbjudan till Höstupptakt på Östgötagården i Rimforsa, 23-24 september med stöd av Kulturens studieförbund:

Linköpings Suzuki upptaktsläger i Rimforsa!

Välkomna till upptaktsläger med övernattning för alla Linköpings Suzukielever med familjer på Östgötagården i vackra Rimforsa!


Tidpunkt och innehåll


I år är lägret helt förlagt på helgen, lördag till söndag, med följande hålltider och ungefärligt innehåll:


Lördag 23/9


kl. 9:30: Samling för information, följt av incheckning


Dagen fortsätter med olika spelpass, lunch ochaktiviteter, och avslutas med gemensam middag och lägerbål.


Söndag 24/9


Gemensam frukost, därefterfortsätter dagen med olika spelpass, gemensam lunch ochaktiviteter,tills det är dags att packa ihop på rummen och börja förbereda för konserten


14:00: Avslutningskonsert (sluttid ca. 15)


Mer detaljerat schema och information skickas ut närmare eventet.


Undervisning och deltagande


Lägretär ett samarbete mellan Linköpings Suzukiförening och Linköpings Kulturskola, med stöd av Kulturens studieförbund. Det är våra lärare på kulturskolan som ansvarar för undervisningen, och vi brukar också bjuda med en gästlärare på lägret.

Lägret riktar sig, i mån av plats, till alla Suzukielever på Linköpings Kulturskola.Kravet för deltagande är att spelande elevsom minst klarar att spela Blinka (melodin).


I år kommer vi ha Desiree Unger som gäst Suzuki pianolärare. Desiree är pianopedagog från Mönsterås kommun med erfarenhet i Suzukiundervisning. 


Kostnad och anmälan


  • Medlem i Linköping suzukiförening: barn 350 kr, vuxna: 450 kr

  • Ej medlemi Linköping suzukiförening: barn 600 kr, vuxna: 700 kr


Sista anmälningsdag är 20 augusti, efter detta datum är anmälan bindandeför att möjliggöra pedagogisk och praktisk planering.


Du skickar in en anmälan per person, och anmälan sker via denna länk.


Motivation!


Höstupptakten brukar uppskattas mycket av Suzukielever och familjer.


Eleverna får ny inspiration, lär känna andra spelande elever i alla åldrar ochhar väldigt roligt under lekar, fritid och inte minst lägerbålet :)


Tips


Alla familjemedlemmar i Linköpings Suzukiförening är också medlemmar iRiksförbundet för UngaMusikanter (RUM). RUM delar ut bidrag till medlemmar.


Till exempel: Bidrag på 50% av aktivitetskostnaden med maximalt 1200:-.I samband med individuellt aktivitetsbidrag ges även resebidrag för 50% avresekostnaden med maximalt 1000:-.


För mer info, se RUM:s hemsida


Bli medlem


För att bli medlem i Linköpings Suzukiförening samt Svenska Suzukiförbundet, följ nedan instruktioner:


  1. Fyll i en anmälan per barn, enligt denna länk (https://ebas.rum.se/blimedlem/linkopingsuzuki).

  2. Betala 450 kr till föreningens plusgiro: 46 95 946-6. Ange ”Medlemsavgift” samt namn på barnet som referens.

  3. Maila till Linköping Suzuki <info@linkopingsuzuki.se> om att man har ansökt om medlemskap.


Vi i styrelsen ser mycket fram emot att dela denna dag med er, hoppas vi ses!


Somriga hälsningar,

Styrelsen för Linköpings Suzukiförening