om

Om oss


Vi är en föräldraförening vars syfte är att främja suzukiverksamheten på Linköpings Kulturskola samt att öka barnens intresse för att spela genom att bland annat ordna speldagar,konserter och sociala aktiviteter. Medlemmar i Linköpings Suzukiförening kan även delta i läger och speldagar anordnade av andra föreningar.


Vårt syfte är att gemensamt skapa ett meningsfullt musiksammanhang för våra spelande barn; först som små, men även att på sikt hålla deras motivation att musicera levande då deras behov av inspiration förändras när de växer. Föreningen är politiskt och religiöst oberoende, och verkar för att barn och ungdomar samt föräldrar ska känna spelglädje, samhörighet och kontinuitet i föreningsverksamheten som omger musiken. Detta gör vi genom att bland annat ordna speldagar, konserter och sociala aktiviteter för våra medlemmar. Vi välkomnar att alla som har synpunkter om hur detta kan göras och bidrar med idéer och uppslag! Håll ögonen på vår hemsida (i ständigt vardande) efter information om nya aktiviteter. Anmäl gärna om du vill vara med och jobba till sekreteraren.


Suzukiundervisning byggs upp genom en lokal organisation, föreningen, som är en del av det nationella förbundet, Svenska Suzukiförbundet, som i sin tur är en del av den internationella organisationen. Rent juridiskt måste varje musikskola som bedriver suzukiundervisning ha en sådan förening. Fördelarna är många, ovan beskrivs något av föreningens arbetsuppgifter. Suzukiundervisning kan beskrivas som en triangel med tre lika viktiga hörn, eller aktörer: eleven, läraren och föräldern! Alla tre ska vara med under lektioner och gruppspel. Hemma är det föräldern som ska stödja och hjälpa det lilla barnet med övningen. Det äldre barnet klarar sig bättre självmen behöver ett föräldrastöd som ser lite annorlunda ut;förälderns roll skiftar alltså med barnets behov under Suzukiåren.


Föreningen ger stöd och inspiration för alla tre parter i suzukiundervisningen. Våra medlemmar får även den lokala Suzukibulletinen som vi försöker sprida ett par gånger per termin. Medlemskap i föreningen gör det också möjligt att få ta ansvar för, och påverka sitt barns spelsammanhang genom att arbeta aktivt i föreningen. Barnen får nya vänner som också spelar ett instrument - en sådan känsla av samhörighet är av betydelse för barns motivation, det kan vara lätt att glömma som vuxen. Det är viktigt för barnen att lära känna andra spelande barn; yngre,men också äldre barn som blir värdefulla förebilder. Medlemskap öppnar också dörrarna för möjligheten att delta i läger och speldagar anordnade av andra lokalföreningar runtom i landet. Man kan också delta i det årliga Suzukisommarlägret på riksnivå, men man kan förstås även delta i internationella läger varsomhelst i världen. För allt detta är medlemskap i en lokalförening nödvändigt. Medlemskapet ger alltså stora möjligheter!


Stadgar


Senaste stadgar för Linköpings Suzukiföreningen kan hittas här.Vart går medlemsavgiften?

Vi tillämpar familjemedlemskap dvs en avgift per familj oavsett antal spelande barn. Avgiften om 450 kr gäller per spelår. Av det, 350 kr går till Svenska Suzukiförbundetsmedlemsavgift, alla lokalföreningar är knutna dit. Medlemskapet innebär också medlemskap i European Suzuki Association och International Suzuki Association vilket medför medlemskap i en unik världsomspännande sammanslutning av människor som på olika sätt är engagerade inom Suzukipedagogiken. Detta internationella nätverk ger stora möjligheter till ett stimulerande utbyte för både Suzukifamiljer och lärare. Dessutom organiserar och genomför Svenska Suzukiförbundet (www.swesuzuki.org) nivåutbildningar för lärare med examination och diplomering enligt European Suzuki Associations kvalitetsnormer (ofta i samarbete med någon musikhögskola). Lärare ges också möjlighet att auskultera på våra elevkurser för att observera pedagogiken i praktiken. Varje lokalmedlem får förbundstidningen Suzukinytt 4 gånger per år och lärarmedlemmar får ESA-journalen en gång om året. Resterande 200 kr används oavkortat tillföreningens egen verksamhet; till evenemang för barnen. En liten del avsätts för blommor till lärarna vid terminsslut och till föreningskostnader (t ex bank-, internet- och portokostnader). När du har betalat skicka ett mejl med namn, adress, födelsedatum, instrument och förälders namn, mejl och telefonnummer till kassören.


Plusgironummer: 4695946-6


Kontakta styrelsen